Mediasiya üzrə Sinqapur Konvensiyası

Mediasiya üzrə Sinqapur Konvensiyası imzalanmağa açıq elan edilmişdir.

Mediasiya üzrə Sinqapur Konvensiyası kimi də bilinən “Mediasiya yolu ilə əldə olunmuş beynəlxalq barışıq sazişləri üzrə” Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Konvensiyası BMT Baş Assambleyası tərəfindən 20 dekabr 2018-ci il tarixində qəbul edilmiş və 7 avqust 2019-cu il tarixdə Sinqapurda imzalanmağa açıq elan edilmişdir. Konvensiya ABŞ, Belarus, Gürcüstan, Türkiyə, Hindistan, Çin, Ukrayna, İran və İsrail kimi ölkələr də daxil olmaqla 46 ölkə tərəfindən imzalanmışdır.

Konvensiyanın əsas məqsədi mediasiya yolu ilə əldə olunmuş barışıq sazişlərinin icrasını asanlaşdırmaqdır. Konvensiyada barışıq sazişlərinin icarısının sadələşdirilmiş mexanizmi müəyyən edilir. Konvensiya istehlak, vərəsəlik və əmək hüquqi münasibətləri üzrə əldə olunmuş barışıq sazişlərinə tətbiq edilmir.

ƏLAQƏLİ XƏBƏR VƏ MƏLUMATLAR
BLOG: Yeni yaranan arbitraj "hab"varı barədə bəzi fikirlər
09 Aug 2022
Recently, many governments have made efforts to establish their states as international arbitration destinations. This post discusses these emerging trends, as well as the challenges and factors affecting the prospects of such initiatives.
Mediasiya üzrə Sinqapur Konvensiyası
09 Aug 2022
Mediasiya üzrə Sinqapur Konvensiyası imzalanmağa açıq elan edilmişdir
Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestri fəaliyyətə başlamışdır
09 Aug 2022
Daşınar əmlak üzərində yüklülüklər, o cümlədən girovlar, elektron qaydada https://mpcr.fimsa.az ünvanında qeydiyyata alına bilər.