Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestri fəaliyyətə başlamışdır

Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin fəaliyyətə başlanması

 

Daşınar əmlak üzərində yüklülüklər, o cümlədən girovlar, elektron qaydada https://mpcr.fimsa.az ünvanında qeydiyyata alına bilər. Reyestr yüklülük sahiblərinə müəyyən üstünlüklər verməklə yanaşı, həmçinin, digər şəxslərin yüklülüklərin axtarışı üçün imkan yaratmaqdadır.  

 

Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinə yüklülük bildirişlərinin daxil edilməsinə görə 10 (on) manat, yüklülüyə dəyişiklik bildirişlərinin reyestrə daxil edilməsinə, habelə reyestrdə məlumat axtaran şəxsin sorğusu əsasında ona axtarışın nəticələrinə dair kağız daşıyıcıda təsdiqlənmiş hesabatın verilməsi üçün isə 6 (altı) manat  məbləğində istifadə haqqı ödənilir. Digər hallarda, yəni yüklülüyə etiraz bildirişlərinin, dövlət və ya bələdiyyə yüklülüyü barədə bildirişlərin reyestrə daxil edilməsi, habelə reyestrdə məlumat axtarışı və məlumat axtaran şəxsin reyestr vasitəsilə sorğusu əsasında ona axtarışın nəticələrinə dair elektron sənəd formasında hesabatın verilməsi ödənişsiz həyata keçirilir.

ƏLAQƏLİ XƏBƏR VƏ MƏLUMATLAR
BLOG: Yeni yaranan arbitraj "hab"varı barədə bəzi fikirlər
09 Aug 2022
Recently, many governments have made efforts to establish their states as international arbitration destinations. This post discusses these emerging trends, as well as the challenges and factors affecting the prospects of such initiatives.
Mediasiya üzrə Sinqapur Konvensiyası
09 Aug 2022
Mediasiya üzrə Sinqapur Konvensiyası imzalanmağa açıq elan edilmişdir
Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestri fəaliyyətə başlamışdır
09 Aug 2022
Daşınar əmlak üzərində yüklülüklər, o cümlədən girovlar, elektron qaydada https://mpcr.fimsa.az ünvanında qeydiyyata alına bilər.