Korporativ

Korporativ məsələlər və əməliyyatlar ilə bağlı şirkətimiz müştərilərimizə yerli qanunvericilik və qlobal təcrübəyə əsaslanan xidmətlər təklif edir.

Korporativ hüquq sahəsində aşağıda göstərilən məsələlər üzrə məsləhət veririk:

•Şirkətlərin təsis olunması, habelə xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filialların açılması
•Şirkətlərin yenidən təşkili və ləğvi
•Korporativ mübahisələrin həlli
•Hüquqi şəxslərin yenidəntəşkili
• Anti-korrupsiya məsələləri

ƏLAQƏLİ XƏBƏR VƏ MƏLUMATLAR
Şirkətimizin rebrendinqi
16 Sep 2021
Şirkətimizin rebrendinqi tamamlanmış, ünvanı dəyişmişdir