Bank və Maliyyə

Bank sahəsində zəngin təcrübəmiz banklara onların çətin və mürəkkəb məsələləri üzrə yardım etməyə və aşağıdakı sahələr üzrə xidmətlər təklif etməyimizə imkan verir:


•Bankların tənzimlənməsi və qanunvericiliyə riayət
•Bankların yaradılması və əldə edilməsi
•Bank sahəsində qoşulmalar, birləşmələr və satınalma
•İflas və restrukturizasiya
•Bank məhsulları
•İslam bankçılığı və maliyyələşməsi
• Maliyyələşdirmə əməliyyətları 
•Korporativ maliyyə
•Layihələrin maliyyələşdirilməsi
•Qiymətli kağızlar
•Maliyyə məhsulları
•Risklərin idarə edilməsi

Bu sahədə biz əməkdaşların təcrübəsinə aşağıdakılar daxildir: 
• Yeni maliyyə və onlayn ödəniş məhsullarının inkişafı və tətbiqi ilə bağlı hüquqi məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi;
• Prosessinq təşkilatına onun prosessinq fəaliyyəti, ödəniş sistemləri və yeni onlayn məhsulları ilə bağlı hüquqi məslətə xidmətlərinin göstərilməsi;   
• Yeni bigness modelləri, maliyyələşdirmə layihələri, kreditlərin restruktizasiyası, corporative idarəetmə və beynəlxalq müqavilələri ilə bağlı banka məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi; 
• Hüquqi risklərin azaldılması və biznesin dəyişən tələblərin cavab verməsi məqsədilə bankın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi; 
• Beynəlxalq maliyyə əməliyyatları ilə bağlı beynəlxalq qurumlara hüquqi məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi.


ƏLAQƏLİ XƏBƏR VƏ MƏLUMATLAR
Şirkətimizin rebrendinqi
09 Aug 2022
Şirkətimizin rebrendinqi tamamlanmış, ünvanı dəyişmişdir