Disclaimer

Hazırkı internet saytı ADREM MMC-nin xidmətləri haqqında ümumi məlumat daşıyır və internet saytında verilən məlumat heç bir halda hüquqi məsləhət qismində nəzərdə tutulmamışdır. İstifadəçilər peşəkar hüquqi məsləhət almadan hazırkı internet səhifəsində verilən məlumata əsasən hərəkət edə bilməzlər. ADREM MMC hazırkı internet səhifəsində verilən məlumata əsasən görülmüş və ya görülməmiş tədbirlər ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır.

ƏLAQƏLİ XƏBƏR VƏ MƏLUMATLAR
BLOG: Yeni yaranan arbitraj "hab"varı barədə bəzi fikirlər
09 Aug 2022
Recently, many governments have made efforts to establish their states as international arbitration destinations. This post discusses these emerging trends, as well as the challenges and factors affecting the prospects of such initiatives.
Mediasiya üzrə Sinqapur Konvensiyası
09 Aug 2022
Mediasiya üzrə Sinqapur Konvensiyası imzalanmağa açıq elan edilmişdir
Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestri fəaliyyətə başlamışdır
09 Aug 2022
Daşınar əmlak üzərində yüklülüklər, o cümlədən girovlar, elektron qaydada https://mpcr.fimsa.az ünvanında qeydiyyata alına bilər.